Proses Optİmİzasyonu

Çoğu zaman, bir prosesin laboratuvar optimizasyonu ile tesis optimizasyonu arasında belirgin farklar vardır. Bu nedenle, laboratuvarda yapılan proses optimizasyon çalışmalarında aradaki farkı anlamak çok önemlidir. MinTech, proses optimizasyonu çalışmalarında, hem tesis ve laboratuvar optimizasyonu arasındaki farkları tespit etmekte hem de prosesinizin optimum şartlarını belirleyerek tesis veriminizi ve kar marjınızı maksimize ederken birim enerji tüketimi ve atık miktarınızı minimize etmektedir.

Cevher zenginleştirmenin amacı, işlenmesi ve bertaraf edilmesi gereken atık malzeme miktarını en aza indirirken mümkün olan en değerli mineralleri kazanarak cevherin değerini en üst düzeye çıkarmaktır. Bu süreç, karlı ve karlı olmayan bir madencilik operasyonu arasında fark yaratabileceği için madencilik endüstrisinde önemlidir.

Proses optimizasyonu çalışmaları, bir cevher için proses geliştirme ve optimize etme olabildiği gibi mevcut bir proseste maksimum verim elde edilecek şartların tespit edilmesi olabilmektedir.

Madencilik ve Cevher Zenginleştirme Çözümleri
Mining and Mineral Processing Solutions
Ataşehir Mah. Kuvayi Milliye Cad. No:32/2 Merkez Elazığ / TÜRKİYE

info@mintech.com.tr -