Mühendİslİk ve Danışmanlık

Madencilik endüstrisine hizmet sağlama ve araştırma yürütme konusundaki deneyimimiz MinTech'i bugün olduğumuz güçlü ve güvenilir maden mühendisliği hizmet ortağı haline getirdi.

Maden planlamasının ilk teknik fizibilite değerlendirmelerinden ve genel sorunlarından kapatma ve restorasyona kadar, ekonomik, güvenli ve kişiye özel çözümler sunuyoruz.


Maden Ocağı Ve Tesİs İşletmecİlİğİ

Mühendislerimiz talebiniz doğrultusunda bağımsız çalışmalar yaparak maden ocakları ya da cevher zenginleştirme tesislerinizin işletmeye uygunluğu hakkında raporlar düzenler. MinTech; hukuk, çevre, piyasa koşulları, finansman ve diğer teknik çalışmalar doğrultusunda operasyona uygun bulduğu işletmeler için satın alma, kiralama, rödovans ya da kâr ortaklığı gibi çeşitli işbirlikleri teklif ederMaden Arama ve Rezerv Tespİtİ

Arama, yer altında mineral olup olmadığını belirlemeye yardımcı olan bir dizi faaliyettir. Keşif süreci, minerallerin ticari olarak çıkarılabileceğini belirlerse, gelecekte madencilik mümkün olabilir. Haritalama gibi ilk keşif faaliyetleri geniş bir alan üzerinden başlayacak ve daha sonra giderek daha küçük alanları hedefleyecektir. Amaç, mineralizasyonun ticari olarak çıkarılabilecek kadar büyük seviyelerde olup olmadığını görmektir. MinTech multispektral uzaktan algılama da dahil olmak üzere bir dizi teknolojik metot kullanır.


Uluslararası Maden Tİcaretİ

Dünyanın dört bir yanındaki ticaret komisyoncularımız; müşterilerimize doğru pazar istihbaratı, önemli bağlantılara erişim, uluslararası potansiyel müşteriler ve fırsatlar ile ihracat yapmaya hazır olmanızı sağlar. Küresel ağımız, müşterilerini yurtdışında başarılı bir şekilde konumlandırmaya yardımcı olmak için diğer hükümet ortakları, bölgesel ekonomik kalkınma ajansları ve endüstri birlikleri ile el ele çalışır.Tesİs Tasarım Hİzmetlerİ

Amacımız; müşteriye hızlı, güvenilir ve ekonomik bir prosestesisi tasarımı ve proje yönetimi hizmeti sunmaktır. Becerilerimiz, kavramsal tasarım ve süreç fizibilitesinden ayrıntılı şartname, mühendislik, yerleşim ve tasarım, satın alma, proje yönetimi, saha denetimi ve nihayet devreye almaya kadar uzanmaktadır. Amacımız, müşteriye eksiksiz bir "tasarım ve inşa" hizmeti vermektir.


Maden Planlama ve Cevher Modelleme

Maden planlaması, dünyanın en iyi madencilik uygulamasının mutlak bir gereğidir. Optimum üretim çıktılarına giden yol haritasını sağlayan ve böylece maliyet verimliliğini ve performansı en üst düzeye çıkaran verimli entegre madencilik operasyonlarının önemli bileşenidir. Teknik hizmetler yelpazemiz; kaynağın jeolojik yapısı ve geliştirme maliyetleri dahil olmak üzere temel faktörleri hesaba katan tam entegre maden ve taş ocağı tasarım hizmetleri sunmamızı sağlarMadencilik ve Cevher Zenginleştirme Çözümleri
Mining and Mineral Processing Solutions
Ataşehir Mah. Kuvayi Milliye Cad. No:32/2 Merkez Elazığ / TÜRKİYE

info@mintech.com.tr -